EF Line ครบสูตรจัดฟันเด็กเล็ก ปรับโครงหน้า แก้พฤติกรรมผิดปกติ

EF Line ครบสูตรจัดฟันเด็กเล็ก ปรับโครงหน้า แก้พฤติกรรมผิดปกติ ในปัจจุบัน นวัตกรรมทางทันตกรรมในประเทศไทยและทั่วโลก ถูกปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆอย่างรวมเร็วแบบก้าวกระโดดจนน่าตกใจ อีกทั้งยังค่อยๆลบล้างความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันของคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดให้กลับสู่แนวคิดที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม โดยใช้เหตุผลและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จัดฟันบางนา: ทำฟันถาวร ด้วยรากฟันไทเทเนียม

จัดฟันบางนา: ทำฟันถาวร ด้วยรากฟันไทเทเนียม โดยธรรมชาติฟันของคนเรามี 2 ชุด คือ ฟันชุดแรก เรียกว่า ฟันน้ำนม ฟันชุดที่สอง เรียกว่า ฟันแท้ หมดจากฟันแท้ก็ต้องหันมาพึ่งพาฟันปลอม แต่ด้วยความก้าวหน้าของแวดวงทันตกรรมในทุกวันนี้ เราสามารถมีฟันชุดที่สามเพิ่มขึ้นมาได้ เรียกว่า ฟันถาวร ซึ่งจะช่วยให้คุณกลับมามีฟันไว้เคี้ยวอาหารที่ชอบ พูดคุย หรือยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง และฟันถาวรนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต

ผู้ที่เหมาะกับการ จัดฟัน Fastbraces แบบรวดเร็ว !

ผู้ที่เหมาะกับการ จัดฟัน Fastbraces แบบรวดเร็ว ! การจัดฟันมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปที่เรามักเห็นกันได้บ่อยๆก็คือแบบใส่เหล็กจัดฟัน ซึ่งนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น และยังมีการจัดฟันแบบใส ที่เป็นการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ในการวางแผนการรักษา