วัดสีทองที่สวยงามยังคงมีความเชื่อมโยงกับอดีตทางพุทธศาสนา

กัมพูชาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนับไม่ถ้วนภายใต้การปกครองของพลพตในช่วงทศวรรษ 1970 กัมพูชาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองหลวงของกรุงพนมเปญ เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ​​แต่พระราชวังและวัดสีทองที่สวยงามยังคงมีความเชื่อมโยงกับอดีตทางพุทธศาสนาของภูมิภาคนี้ ความโหดร้ายของระบอบเขมรแดงของ Pot

ถูกเปิดเผยในพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวอย่างลึกล้ำในคุกครั้งเดียวของเขาและทุ่งสังหาร พวกเขากำลังดูที่สำคัญสำหรับผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ไกลออกไปทางเหนือ ความยิ่งใหญ่ของกัมพูชาโบราณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใกล้กับเสียมราฐในวัดที่พังทลายของนครนคร นักเดินทางที่กล้าหาญจะได้พบกับความรักมากมายในเมืองเก่าที่สวยงามของพระตะบอง