การบำรุงรักษาซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

การบำรุงรักษาซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่าง เต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถแบบทำเองได้โดยทำความสะอาดอุปกรณ์เบื้องต้น ดังนี้

1. แผ่นกรองอากาศ (Filter) ถอดแผ่นกรองอากาศมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า โดยฉีดน้ำที่บริเวณด้านหลังของแผ่นกรองอากาศ (ด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น) ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก จากนั้นตากให้แห้งแล้วใส่กลับคืน หรือถ้าเป็นแบบเส้นใยอลูนิเมียมถัก (หรือแบบเส้นใยไนล่อน) ก็อาจใช้แปรงที่มีขมนิ่มๆ เช่น แปรงสีฟัน หรือแปลงทาสีช่วยปัดฝุ่นด้วยก็ได้

2. แผงขดท่อคอล์ยเย็น ทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ปัดเอาฝุ่นที่ยึดเกาะอยู่ให้ออกก่อนด้วยการลากแปรงลงตามแนวล่องของแผ่นครีบอ ลูมิเนียม แล้วจากนั้นค่อยเอาน้ำล้างเพื่อให้ฝุ่นที่เหลือหลุดตามน้ำออกมา ทุก 6 เดือน การทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศนั้นสามารถทำสัปดาห์ละครั้ง หรือเดิอนละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศระบายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผงขดท่อระบายความร้อน (คอล์ยร้อน) เช่นเดียวกับการทำความสะอาดแผงขดท่อคอล์ยเย็น สามารถทำได้โดยใช้แปรงนิ่มๆ และน้ำฉีดล้างได้ แต่ต้องระวังไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปเปียกแผงอุปกรณ์ไฟฟ้า ระยะเวลาในการล้างทำความสะอาดชุดคอยล์ร้อนควรล้างทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องสามารถรันน้ำยาไล่ระบบความร้อนและความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ใบพัดลม ทำความสะอาดด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อเอาฝุ่นที่จับกันเป็นแผ่นแข็งและติดกันอยู่ตามซี่ใบพัดออก ทุก 6 เดือน จะทำให้พัดลมส่งลมได้เต็มที่

5. หน้ากากรับลมและหน้ากากจ่ายลม สามารถทำความสะอาดได้โดยปัดฝุ่น หรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถู หรือถ้าสามารถถอดออกได้จะนำไปล้างน้ำก็ได้

หมายเหตุ เพื่อการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและรูปแบบของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง ควรศึกษาทำความเข้าใจเอกสารคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อช่างบริการที่เชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบเครื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

วิธีล้างเครื่องปรับอากาศ

1. เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีตารางการตรวจเช็คติดไว้ใกล้สวิทช์เปิด – ปิดทุกเครื่อง
หลังจากบำรุงรักษาเครื่องตามแผนแล้ว ช่างต้องเซ็นชื่อปฏิบัติงานในตารางทุกครั้ง และผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและเซ็นชื่อในช่องผู้ควบคุมทุกครั้ง

2. นำผ้าพลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์ก่อนเริ่มทำความสะอาด โดยรอบข้างต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการทำงานหรือการกางบันไดขณะจะทำการถอดเครื่องปรับอากาศ

3. ถอดโครงคอยล์เย็นออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายใน และถอดชุด Blower Fancoil เพื่อนำไปล้างทำความสะอาด

4. ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง มีถังรองรับน้ำขณะฉีดล้าง และผ้าซับน้ำขณะล้าง

5. เป่าแห้งหลังทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงจนแห้งสนิท

6. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้งเช็ดทำความสะอาดจนแห้งสนิท

7. ล้างทำความสะอาด Blower Fancoil ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil

8. ล้างทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งและถาดน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้ง

9. ล้างทำความสะอาดโครงเหล็กภายนอกด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

10. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

11. ตรวจเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม และตรวจเช็คการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิ เมื่อตรวจเช็คอุปกรณ์เรียบร้อยทำการประกอบอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เดิม

12. ถอดโครงคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายในด้วยปั๊มน้ำ
แรงดันสูง เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Condensing และทำความสะอาดโครงเหล็ก

13. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

14. ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาในระบบ ตรวจเช็คความดัน ทั้งด้าน High Pressure และด้าน Low Pressure
ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง พร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์ เมื่อตรวจเช็คระบบเรียบร้อย เก็บของทำความสะอาดโดยรอบและทำความสะอาดเครื่องมือ เก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย

This entry was posted in News and tagged .